Döviz Piyasasında Döviz Bürolarının Yeri

Döviz bürolarının amacı döviz alım satımı yaparak serbest döviz piyasasının kendi dinamikleri fiyat oluşmasını sağlamaktır.

Döviz Piyasasında Döviz Bürolarının yeri: Türkiye, 1989 yılında 32 Sayılı Kararla finansal serbestleşme sonrası yerli ve yabancı kişi ve kurumların istedikleri kadar döviz taşımaları ve döviz ile ilgili işlem yapmalarına izin vermiştir. Söz konusu Karar sonrası döviz alım satım işlemlerine aracılık eden kurumlar olan bankalara ek olarak döviz büroları kurulmuştur. Döviz bürolarının amacı döviz alım satımı yaparak serbest döviz piyasasının kendi dinamikleri fiyat oluşmasını sağlamaktır.

Döviz büroları döviz alım satımı yaparken; fiyat belirlemede piyasanın genel eğilimini ve kendi bulunduğu sektörün işletmelerinin davranışlarını baz almaktadır. Döviz büroları genel itibariyle bankalara yakın teklifler müşterilere sunulmaktadır. Döviz işlemleri yaparken; döviz büroları genellikle kendi öz kaynakları ile çalışmaktadır. Döviz ihtiyacı olduğunda bankalar yerine başka döviz bürolarından ödünç sistemi ile borç almaktadırlar. Bankaları tercih etmemelerindeki sebep ise bu kurumlar ile yaptıkları işlemlerin BSMV ve döviz vergisi gibi vergi yükleri içermesidir. Söz konusu vergilerin aldıkları döviz fiyatına eklenmesi döviz bürolarının alım-satım marjı arasındaki farkı azaltmakta karlarını düşürmektedir. Diğer döviz büroları ile ödünç alımı şeklinde dövizin elde edilmesinden dolayı döviz büroları, herhangi bir kayıt esasına göre çalışmadığı için banka ile yapılan işlem sonucu katlanılan vergi yükünden kurtulmaktadır. Böylece, ihtiyaç olunan döviz vergi yükü nedeniyle bankalardan değil kendi müşteri ve diğer döviz bürolarından temin edilmektedir.

Döviz fazlalıkları olduğunda ise nakit durumları ve piyasa beklentilerine göre ya kasalarında tutmaktadırlar ya da sattığı dövizin fiyatını bulunduğu piyasaya göre düşürerek müşterilere veya diğer döviz bürolarına satmaktadırlar.

TL sıkışıklığı durumlarında gün içi geçici bir sıkışıklıksa çalıştıkları bankalardan veya diğer döviz bürolarından günlük borçlanmalarla telafi edebilmektedir. TL sıkışıklığı geçici değilse bankadan borç almak yerine elinde bulunan dövizin satış teklifini düşürerek likidite imkanı sağlamaktadır.

TL fazlalılığı durumlarında ise genel olarak bir günlük kısa vadelerde banka ve diğer kurumlara borç verilmektedir. Diğer bir alternatif olarak, her an için piyasada oluşacak fırsatlardan yararlanmak amacıyla kasada nakit olarak tutmaktadırlar. Söz konusu alternatif döviz büroları arasında yaygın olarak kullanılmaktadır. Mevcut TL fazlalılığının bankaya kısa vadeli olarak borç olarak verilme şekli repo olması ve onun bankaya en geç saat 15.00’e kadar teslim edilmesi ve diğer taraftan döviz bürosundaki işlemlerin saat 18.00’e kadar devam etmesi, aradaki saatler içinde müşterilerden kaynaklanan yüksek marj içeren döviz arzını karşılayabilme imkanını ortadan kaldırmaktadır.

32 Sayılı Kararın 21 Sayılı Tebliği döviz bürolarının işleyişini düzenlemektedir. Yetkili müesseseler, yıllık bilanço ve kar-zarar cetvelleri ile ayrıca yıllık döviz alım satım işlem hacmini ve Merkez Bankasına yaptıkları zorunlu döviz devirlerini içeren yıllık faaliyet raporunun bir örneğini, takip eden yılın Nisan ayı sonuna kadar Müsteşarlığa göndermektedirler. Müsteşarlık yetkili müesseselerden yukarıda sayılanların yanında diğer her türlü bilgiyi belirleyeceği şekil ve sürelerde isteyebilmektedir. Şekli ve kapsamı Merkez Bankasınca belirlenecek tablolar istenilen süreler içinde Merkez Bankasına göndermektedirler.  Söz konusu işletmelerin döviz işlemleri Hazine Müsteşarlığı tarafından kontrol edilmektedir. Hazine Müsteşarlığı, döviz bürolarını sıkı bir şekilde denetlemektedir. Yıllık işlemleri 3 milyon doları aşmayan, 90 gün işlemlere ara veren döviz bürosunun lisansı iptal edilmektedir

YORUM YAP

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz